Peroana responsabila:

Nica Gabriela – nicagabriela@ymail.com

Formular pentru solicitare:

Model formulare pentru solicitare de informatii de interes public

Reclamaţie administrativă 1

Reclamaţie administrativă 2

 
 

Lista cu documentele de interes public:

 • Acte normative care reglementeaza activitatea in domeniul sanatatii, precum si functionarea institutiei;
 • Bugetul de venituri si cheltuieli;
 • Structura organizatorica, atributiile compartimentelor/serviciilor;
 • Numele persoanelor din conducerea institutiei, numere de telefon, fax, adresa de e-mail, program de audiente;
 • Bilantul contabil;
 • Regulamentul de Organizare si Functionare;
 • Regulamentul Intern;
 • Contractul colectiv de munca la nivelul Spitalului Clinic de Recuperare Iasi;
 • Communicate de presa;
 • Declaratiile de avere, de interese;
 • Anunturi in vederea ocuparii posturilor vacante;
Lista cu documentele produse/gestionate:
 • Documente medicale (foaie de observatie clinica generala, fisa de spitalizare de zi, bilet de externare, scrisoare medicala, bilet de trimitere, buletin analize medicale, retete, certificate medicale, certificate de deces)
 • Documente specifice resurselor umane (organigrama, stat de functii, fisa postului, pontaje,cereri concediu, dosare personale ale salariatilor, fisa de evaluare a performantelor profesionale, adeverinte)
 • Situatii contabile/statistice/financiare/juridice/de personal
 • Decizii
 • Planuri, programe, strategi, regulamente, coduri
 • Proceduri
 • Protocoale
 • Adrese
 • Rapoarte
 • Note
 • Referate
 • Anunturi
 • Contracte (achizitii publice, individuale de munca, prestarii servicii, etc)
 • Procese-verbale
 • Registre
 • Declaratii de avere si declaratii de interese
 • Corespondenta interna
 • Corespondenta persoane fizice/juridice
 • Documente specifice departamentelor si documente prevazute de legislatia aplicabila unitatilor sanitare
 • Pontaje
Rapoartele anuale de aplicare a legii nr. 544/2001: 20172018