Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.
Documentele care se elibereaza pacientului la externare:
  • Bilet de externare;
  • Scrisoare medicala;
  • Certificat de concediu medical(dupa caz);
  • Adeverinta medicala(dupa caz);
  • Reteta medicala;
  • Decont de cheltuieli.