• AVC în stadiul subacut şi cronic
  • Scleroză multiplă
  • Boala Parkinson
  • Scleroza laterală amiotrofică
  • Neuromielita
  • Boli demielinizate ale sistemului nervos central
  • Recuperare post COVID.