Nr. 8056/19.04.2016

 

Rezultate selectie dosare concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de

registrator medical in cadrul Sectiei Clinice Reumatologie II

Nr.crt.

Nume, prenume candidat

Mentiuni

1

MANOLACHE NICOLETA- MIHAELA

admis

 

Contestatiile la selectia dosarelor de concurs se primesc la secretariatul unitatii in termen de 24 de ore de la afisare.

Ora afisarii: 13.30.

 

 

Secretar,

Ref.de spec.gr.I- Pricop Mihaela