Nr. 23934/13.11.2015

 

Rezultate selectie dosare concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent farmacie in cadrul Farmaciei spitalului

Nr.crt.

Nume, prenume candidat

Mentiuni

1

CIOBANU GABRIEL- MIHAI

admis

     

 

 

 

Manager,

Ec.Cumpat Carmen

 

 

Sef Serv.RUNOS,

Ec.Axinte Dana