Nr. 27163/14.12.2015

 

Rezultate selectie dosare concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de

infirmiera in cadrul Sectiei Recuperare Neuromotorie

Nr.crt.

Nume, prenume candidat

Mentiuni

1

MERISESCU DANIELA

admis

2

ZAHARIUC IOANA

admis

 

 

Contestatiile la selectia dosarelor de concurs se primesc la secretariatul unitatii in termen de 24 de ore de la afisare.

Ora afisarii: 14.00.

 

 

 

Manager,

Ec.Cumpat Carmen

 

Sef Serv.RUNOS,

Ec.Axinte Dana