Spitalul CA39:C64
Serviciu RUNOS
             REZULTATE SELECTIE DOSARE CONCURS DIN DATA DE 28.04.2015
                     PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT DE INGRIJITOR
            IN CADRUL AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE PENTRU SPORTIVI
Nr. crt. Nume, prenume candidat Mentiuni
1 RAULIUC DIANA respins*
2 TODIRICA GABRIELA admis
*De la dosarul cu nr.1 lipseste recomandarea sau fisa de evaluare.
Contestatiile la validarea dosarelor se primesc la secretariatul spitalului,
in termen de 24 de ore de la afisare. Ora de afisare: 14.00
Dir.de Ingrijiri Popa Florentina
Dr. Ispas Varnav Plusa
As.med.Macovei Daniela
        Manager, Sef Serviciu RUNOS,
Ec. Carmen Cumpat   Ec. Dana Axinte