Spitalul Clinic de Recuperare Iasi
Serviciu RUNOS
             REZULTATE SELECTIE DOSARE CONCURS DIN DATA DE 12.05.2015
 PENTRU OCUPAREA UNUI POST TEMPORAR VACANT DE ASISTENT MEDICAL
                   GENERALIST PL IN CADRUL COMPARTIMENTULUI AUDIOLOGIE
Nr. crt. Nume, prenume candidat Mentiuni
1 ARICI DANIELA admis
2 LEAHU GHEORGHITA- ELENA admis
Dr. Cozma Romica- Sebastian
As.med.Filip Monica
Dir.Ingrij. Popa Florentina
As.med.lic. Nitica Cristina
        Manager, Sef Serviciu RUNOS,
Ec. Carmen Cumpat   Ec. Dana Axinte