SPITALUL    CLINIC    DE    RECUPERARE     IAȘI

                                                       CF:4541092, Iași,  Strada Pantelimon Halipa, nr. 14

Cont Trezorerie:RO27TREZ40621F330800XXX

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030, Email: secretariat@scr.ro;   www.scr.ro

Operator de date cu caracter personal nr. 17761

Nr. 20957/16.10.2017

Rezultate selectie dosare concurs pentru ocuparea unui post vacant de

Kinetoterapeut debutant- Sectia Recuperare Medicala Cardiovasculara

 

Nr.crt.

Nume, prenume candidat

Mentiuni

1

ANANIA RALUCA

admis

2

ANDRII ANAMARIA

admis

3

BRASOVEANU STEFAN

admis

4

CHIRILA STEFAN

admis

5

DUNCA ADRIANA

admis

6

MARDARE ANA- MARIA

admis

7

MARDARE IOANA

admis

8

MESTERU COSTEL- SERGIU

admis

9

MOVILA STEFAN

admis

10

MURARIU GEORGE- ALEXANDRU

admis

11

ODOBASU BOGDAN

admis

12

POPUTOAIA COSMINA- IOANA

admis

 

 

 

Secretar,

Ref de spec.gr.I- Pricop Mihaela