Spitalul Clinic de Recuperare Iasi
Serviciu RUNOS
             REZULTATE SELECTIE DOSARE CONCURS DIN DATA DE 28.04.2015
                     PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT DE INFIRMIER
                      IN CADRUL SECTIEI CLINICE RECUPERARE NEUROLOGIE
Nr. crt. Nume, prenume candidat Mentiuni
1 FRUNZA GABRIELA admis
2 FRUNZA MARIAN admis
3 MIRU ELENA admis
4 TODIRICA GABRIELA respins*
*De la dosarul cu nr.4 lipseste recomandarea sau fisa de evaluare.
Contestatiile la validarea dosarelor se primesc la secretariatul spitalului,
in termen de 24 de ore de la afisare. Ora de afisare: 14.00
Prof.dr.Popescu Dinu- Cristian
As.med.Tibichi Ileana
As.med.Macoveiciuc Verginel
        Manager, Sef Serviciu RUNOS,
Ec. Carmen Cumpat   Ec. Dana Axinte