Nr.9507/23.05.2018

 

 

 

 

Anunt rezultat final la examenul organizat pentru  promovarea personalului contractual

Comisia  de examen numita prin decizia nr. 114/08.05.2018, anunta  rezultatul final al examenului desfasurat in data de 23.05.2018 pentru promovarea in urmatoarele  functiile contractuale:

 

 

 

Nr. Crt. Nume si prenume Functia Sectia/compartiment Punctaj final Admis /Respins
1 Lupascu Ana Maria Inspector de specialitate I

Compartiment Aprovizionare Transport

98.16   pct Admis

 

Secretar comisie,

 

Ec. Axinte Dana