Nr. 5181/23.03.2017

 

Rezultate- finale– concurs pentru ocuparea unui post vacant de economist II in cadrul

Compartimentului Achizitii publice, contractare

Nr.crt.

Nume, prenume candidat

Lucrare scrisa

Interviu

Medie

Mentiuni

1

LUPU ALINA

93.83 pct.

90 pct.

91.92 pct.

admis

2

MIROTOI MIRELA- CARINA

13.33 pct.

respins

3

MURGOCI PETRU

absent

respins

 

 

 

Presedinte: Inspector de spec.IA Macari Vladimir

Membri:     Ec. Barbacaru Alexandra

Inspector de spec.II Lupascu Ana- Maria

 

 

Secretar,

Ref.de spec.gr.I-Pricop Mihaela