Nr.6889/28.03.2019

Anunt rezultat final la examenul organizat pentru  promovarea personalului contractual

Comisia  de examen numita prin decizia nr. 171/14.03.2019, anunta  rezultatul final al examenului desfasurat

in data de 28.03.2019 pentru promovarea in urmatoarele  functiile contractuale:

 

 

 

Nr. Crt. Nume si prenume Functia Sectia/compartiment Punctaj final Admis /Respins
1 Gradinaru Andreea Economist I

Serviciul Financiar Contabilitate

100  pct Admis

 

 

 

Secretar comisie,

 

Ec. Axinte Dana