Spitalul Clinic de Recuperare Iasi
Serviciul RUNOS
              Rezultate concurs din data de 28.04.2015 pentru ocuparea unui post
                    vacant de ingrijitoare in cadrul Ambulatoriului de specialitate pentru sportivi
Nr. crt. Nume, prenume candidat Lucrare scrisa Interviu Media Mentiuni
1 TODIRICA GABRIELA 63.33 pct. 100 pct. 81.66 pct. admis
                  Contestatiile la rezultate se primesc la secretariatul unitatii in termen de 24 de ore
de la afisare.
Ora afisarii: 14,00
Dir.de Ingrij.Popa Florentina
Dr. Ispas- Varnav Plusa
As.med.Macovei Daniela
              Manager, Sef Serv.RUNOS,
      Ec. Carmen Cumpat Ec. Dana Axinte