Nr. 6433/29.03.2016

Rezultate selectie dosare concurs pentru ocuparea unui post vacant de          fiziokinetoterapeut in cadrul Sectiei Recuperare Neuromotorie

Nr.crt.

Nume, prenume candidat

Mentiuni

1.

BONDAR TEODORA

admis

     

 

Rezultate selectie dosare concurs pentru ocuparea unui post vacant de brancardier in cadrul Sectiei Recuperare Neuromotorie

Nr.crt.

Nume, prenume candidat

Mentiuni

1

ENACHE VALENTIN- CRISTIAN

admis

2

RUFAT CLAUDIU- DANIEL

admis

3

VIRCOLICI DUMITRU- BOGDAN

admis

 

 

Contestatiile la selectia dosarelor de concurs se primesc la secretariatul unitatii in termen de 24 de ore de la afisare.

Ora afisarii: 12:00.

 

Secretar comisie,

Ref.de spec.gr.I-Pricop Mihaela