Nr. inregistrare 24199/03.11.2020

 

 

 

ANUNT

 

Urmare a probei scrise a concursului desfasurat in data de 03 noiembrie 2020, pentru ocuparea postului vacant de medic specialist in specialitatea Recuperare, Medicina fizica si Balenologie, la Sectia Recuperare, Medicina fizica si Balneologie, din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iasi, candidatii au obtinut urmatoarele rezultate:

 

 

Nume si prenume Proba scrisa
Arbune Iulia 79 pct
Boangher Diana-Aura absent

 

Nota: Eventualele contestatii se pot depune in scris, la sediul comisiei de concurs, in termen de maximum 1 ora de la anuntarea punctajului obtinut la proba scrisa.

Presedinte comisie de concurs,

Prof Dr. Rezus Elena