Nr. ________/________

 

 

 

Anunt rezultat final

 

la examenul organizat pentru promovarea din functia de infirmiera debutanta, in cadrul Sectiei Clinice Recuperare neurologie, pe functia de infirmiera

 

 

Comisia de examen numita prin decizia nr. 126/28.05.2015 face public rezultatul examenului desfasurat in data de 11.06.2015 pentru promovarea in gradul profesional de registrator medical.

 

Nr. Crt. Nume si prenume Punctaj final Admis/Respins
1. Morarasu Alexandra 93.49 Admis

 

 

Prezentul anunt se publica la avizierul unitatii si site la data de 12.06.2015, ora 9:00.

 

 

Manager,                                                                     Secretar comisie,

Ec.Cumpat Carmen Marinela                                      Ec. Axinte Dana