• Reabilitare post interventie neurochirurgicală
  • Monoplegii, paraplegii sau tetraplegii
  • Neuropatii periferice
  • Patologie discală decompensată algic şi functional
  • Patologie discală operată cu deficit senzitivo-motor restant