Nr.  28295/21.12.2015

 

 

Anunt rezultat final

 

la examenul organizat pentru promovarea in functia de registrator medical principal

 

 

Comisia de examen numita prin decizia nr. 397/08.12.2015  anunta  rezultatul examenului desfasurat in data de 21.12.2015 pentru promovarea in gradul profesional de registrator medical principal

 

Nr. Crt. Nume si prenume Functia Sectia/compartiment Punctaj final Admis /Respins
1 Cordun Ramona Livia Registrator medical principal Sectia Clinica Ortopedie Traumatologie 90 pct Admis
2 Grigorescu Alina Registrator medical principal Sectia Clinica Reumatologie II 87.5 pct Admis
3 Haidau Camelia Registrator medical principal Serviciul Clinica Neurologie 96 pct. Admis
4 Tican Mihaela Registrator medical principal Laborator radiologie si imagistica med. 95 pct. Admis

 

Prezentul anunt se publica la avizierul unitatii si site la data de 21.12.2015, ora 15:00.

Candidatul poate face contestatie pana pe data de 22.12.2015, ora 15:00, la secretariatul comisiei de concurs.

 

 

Secretar comisie,

Ec. Axinte Dana