Nr.13168/12.06.2019

Anunt rezultat final la examenul organizat pentru  promovarea personalului contractual

Comisia  de examen numita prin decizia nr. 285/28.05.2019, anunta  rezultatul final al examenului desfasurat in data de 11.06.2019

pentru promovarea in urmatoarele  functiile contractuale:

Nr. Crt. Nume si prenume Functia Sectia/compartiment Punctaj final Admis /Respins
1 Daraban Andreea Raluca

 

Economist I A

Compartiment Aprovizionare Transport

96.33  pct Admis
2 Loghin Mihaela Referent de specialitate gr. II

Compartiment Secretariat si Relatii cu publicul

95 pct Admis
3 Rosu Ana Maria Economist I

Compartiment Administrativ

98.33 pct Admis

 

 

 

Secretar comisie,

 

Pricop Mihaela