Spitalul Clinic de Recuperare Iasi
Serviciul RUNOS
              Rezultate concurs din data de 12.05.2015 pentru ocuparea unui post
                    temporar vacant de asistent medical generalist PL in cadrul Comp.Audiologie
Nr. crt. Nume, prenume candidat Lucrare scrisa Interviu Media Mentiuni
1 ARICI DANIELA 86.66 pct. 85 pct. 85.83 pct. admis
2 LEAHU GHEORGHITA- ELENA 3.33 pct. 1.66 pct. respins
                  Contestatiile la rezultate se primesc la secretariatul unitatii in termen de 24 de ore
de la afisare.
Ora afisarii: 12,00
Dr. Cozma Romica- Sebastian
As.med. Filip Monica
Dir.Ingrij. Popa Florentina
As.med.lic.- Nitica Cristina
              Manager, Sef Serv.RUNOS,
      Ec. Carmen Cumpat Ec. Dana Axinte