Spitalul Clinic de Recuperare Iasi
Serviciul RUNOS
              Rezultate concurs din data de 15.04.2015 pentru ocuparea unui post
                    vacant de asistent medical generalist PL in cadrul Sectiei Clinice Reumatologie
Nr. crt. Nume, prenume candidat Lucrare scrisa Interviu Pr. practica Media Mentiuni
1 MARGARINT MARIA 85 pct. 90 pct. 70 pct. 81.66 pct. admis
                  Contestatiile la rezultate se primesc la secretariatul unitatii in termen de 24 de ore
de la afisare.
Ora afisarii: 14,00
Dr. Rezus Elena
As.med. Salariu Liliana
As.med.lic.- Nitica Cristina