Nr. 2304/03.02.2016

 

Rezultate concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical debutant in cadrul Serv.Primire Bolnavi

Nr.crt.

Nume, prenume candidat

Lucrare scrisa

Pr.practica

Interviu

Media

Mentiuni

1

ANASTASIEI OANA- MIRELA

58 pct.

70 pct.

80 pct.

69.33 pct.

respins

2

ANTOHI CRISTINA- ANCA

58pct.

60 pct.

75 pct.

64.33 pct.

respins

3

CIOATA CRISTINA- GEORGIANA

58pct.

70 pct.

90 pct.

72.66 pct.

respins

4

CROITORU OANA- GABRIELA

37 pct.

12.33 pct.

respins

5

IACOB FLORIN

64 pct.

100 pct.

95 pct.

86.33 pct.

respins

6

MIRON IONELA- PAULA

43 pct.

14.33 pct.

respins

7

PUSCASU OFELIA- TEODORA

67 pct.

60 pct.

75 pct.

67.33 pct.

respins

8

ROMAN ADRIAN

97 pct.

90 pct.

85 pct.

90.66 pct.

admis

 

Contestatiile la rezultate se primesc la secretariatul unitatii in termen de 24 de ore de la afisare.

Ora afisarii : 16:00.

Presedinte: Dir.Ingrij. Popa Florentina

Membri: As.med. Pasnicu Georgeta

As.med.lic.Nitica Cristina

 

 

Manager,

Ec.Cumpat Carmen

 

Sef Serv.RUNOS,

Ec.Axinte Dana