Nr. 3156/ 12.02.2016

Rezultate concurs pentru ocuparea unui post vacant de infirmiera PL in cadrul Sectiei Clinice ORL

Nr.crt.

Nume, prenume candidat

Lucrare scrisa

Pr.practica

Interviu

Media

Mentiuni

1

TEODORESCU MIHAELA

83.33 pct.

90 pct.

85 pct.

86.11 pct.

admis

 

 

 

Contestatiile la rezultate se primesc la secretariatul unitatii in termen de 24 de ore de la afisare.

Ora afisarii: 15.00.

 

Presedinte: Dir.Ingrij.Popa Florentina

Membri: As.med.Filip Monica

As.med.lic. Nitica Cristina

 

Manager,

Ec.Cumpat Carmen

 

Sef Serv.RUNOS,

Ec.Axinte Dana