ANUNȚ PROGRAMARE SPORTIVI ÎN CADRUL AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPORTIVI

Descaca FISA SOLICITARE POL SPORTIVA

Serviciile medico-sportive din cadrul Ambulatoriului de specialitate pentru sportivi al Spitalului Clinic de Recuperare Iași se realizează  în baza unui contract de prestări servicii încheiat între clubul sportiv și Spitalul Clinic de Recuperare Iași.

Pentru programare, vă rugăm contactați Ambulatoriul de specialitate pentru sportivi

la numărul de telefon: 0754 326 794   în intervalul orar   08:00-14:00

sau

accesați site-ul spitalului: www.scr.ro

Sportivul se prezintă la data și ora programată, cu:

  • Fișa de solicitare servicii medicale în ambulatoriul de specialitate pentru sportivi, completată, și semnată de clubul sportiv/ sportiv/ părinte, anexată prezentului anunț;
  • Adeverință de boli cronice de la medicul de familie;
  • Analize medicale pentru sportivii cu vârsta peste 18 ani.

 

Serviciile medicale prestate în cadrul ambulatoriului de specialitate pentru sportivi sunt următoarele:

Nr.crt. Denumire serviciu medical Tarif
1. Vizita medico-sportivă copii 40
2. Vizita medico-sportivă adulți 50
3. Consultație în vederea stabilirii diagnosticului și recomandării tratamentului de fizioterapie 40
4. Fizioterapie în limita a maxim 4 proceduri / zi din care curenți de joasă sau medie frecvență (TENS, Trabert, diadinamic, interferențial), ultrasunete, unde scurte, laser, magnetodiaflux, shock-wave, TECAR 7 lei / procedura
5.    Circuit medico- sportiv 70

 

Manager,

Ec. Cumpăt Carmen