Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Selectati

Structura

Membrii Comitetului Director:

 • Manager: Ec. Carmen Marinela Cumpat
 • Director Financiar Contabil: Ec. Daniela Hutu
 • Director Medical: dr. Doru Baltag
 • Director de Îngrijiri: Asistent principal Dana Mihai

Membrii Consiliului de Administrație al Spitalului de Recuperare Iași:

 • Cons. Boca Adrian Florin - reprezentant Consiliul Local Iasi
 • Jr. Lupu Maricel – reprezentant Consiliul Local Iasi
 • Ing. Arsenie Adriana – reprezentant Primaria Municipiului Iasi
 • Dr. Stafie Liviu – reprezentant Directia de sanatate publica Iasi
 • Conf. Dr. Elena Rezus
 • Dr. Picioreanu Iuliana
 • As. Med. Pr. Nitica Cristina
 • As. Macoveiciuc Verginel – reprezentant al Sindicatului Sanitas Iasi, participa ca invitat permanent la sedintele consiliului de administratie

MANDAT: Spitalul Clinic de Recuperare Iasi aplica strategia de dezvoltare a Ministerului Sanatatii Publice in domeniul asigurarii sanatatii populatiei si raspunde de implementarea reformei la nivelul unitatii.

VIZIUNE: Spitalul Clinic de Recuperare Iasi urmareste asigurarea de servicii medicale de calitate, comparabile cu serviciile oferite in unitatile similare din Uniunea Europeana.

VALORI:

 • respectarea dreptului la ocrotirea sanatatii
 • garantarea calitatii si sigurantei actului medical
 • cresterea numarului de servicii de preventie
 • asigurarea accesibilitatii la servicii
 • aprecierea competentelor profesionale si incurajarea dezvoltarii lor
 • transparenta decizionala

Documente aferente structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Recuperare Iasi:

Salariile nete - state de plata:

Contractul Colectiv de munca pe anii 2016 - 2018:

Structura organizatorica a Spitalului Clinic de Recuperare Iasi:

(0 votes)10461 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie