Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Selectati

Servicii medicale

 

SERVICII CONTRACTATE 2018

 • Contract de furnizare de servicii medicale spitalicesti nr. 558 din 01.05.2018.
 • Contract de furnizare de servicii medicale in Clinica de Boli Profesionale aflata in structura Spitalului Clinic de Recuperare Iasi cu nr. 1737/01.02.2018.
 • Contract de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile paraclinice nr. 3284/29.04.2018.
 • Contract de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala de specilaitate din ambulatoriu pentru specilitatile clinice nr. 2876/01.05.2018.
 • Contract de furnizare nr. 412 / 17.12.2009 la contractul pentru finantarea programelor / subprogramelor de sanatate nr. 1300 /14.04.2017.
 • Contract pentru desfasurarea activitatilor prevazute in programale nationale de sanatate publica finantate din bugetul Ministerului Sanatatii din fonduri de la bugetul de stat si din venituri proprii, derulate de catre unitati sanitare publice din subordinea ministerelor, institutiilor cu retea sanitara proprie sau unitati private nr 5/05.04.2017, act aditional nr. 1/ 09.03.2018.
 • Contract de furnizare servicii medicale in asistenta medicala de specialitate de recuperare medicina fizica si balneologie nr. 3357/27.04.2018.
 • Contract pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal, sau dupa caz materiale pentru bunuri si servicii pentru cabinet cuprinse in structura organizatorica a spitalului public din reteua autoritatilor administratiei publice locale nr 5/09.03.2018.

 

Servicii medicale oferite

 

 • Pachetele de servicii medicale oferite de Spitalul Clinic de Recuperare sunt:
 • Ortopedie-traumatologie
 • Oto - Rino - Laringologie
 • Chirurgie:
  • Ortopedie-traumatologie
  • Chirurgie ORL
  • Implanturi ortopedice
  • Implanturi ORL
 • Neurologie
 • Recuperare neuromotorie
 • Reumatologie
 • Balneo-fizioterapie
 • Recuperare cardio-pulmonara
 • Medicina muncii- boli profesionale

 

Servicii medicale la cerere: TARIFE PRACTICATE.pdf

 

 

Servicii medicale decontate de CAS:

Servicii Medicale la Cerere

Servicii medicale  BFTR

Analize medicale si investigatii radiologice

Servicii medicale Ambulator

(0 votes)7677 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie