Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Selectati

Solicitare informatii de interes public

Peroana responsabila:

Nica Gabriela

nicagabriela@ymail.com

 

Formular pentru solicitare:

 
 
 

Lista cu documentele de interes public:

 • Acte normative care reglementeaza activitatea in domeniul sanatatii, precum si functionarea institutiei;
 • Bugetul de venituri si cheltuieli;
 • Structura organizatorica, atributiile compartimentelor/serviciilor;
 • Numele persoanelor din conducerea institutiei, numere de telefon, fax, adresa de e-mail, program de audiente;
 • Bilantul contabil;
 • Regulamentul de Organizare si Functionare;
 • Regulamentul Intern;
 • Contractul colectiv de munca la nivelul Spitalului Clinic de Recuperare Iasi;
 • Communicate de presa;
 • Declaratiile de avere, de interese;
 • Anunturi in vederea ocuparii posturilor vacante;
Lista cu documentele produse/gestionate:
 • Documente medicale (foaie de observatie clinica generala, fisa de spitalizare de zi, bilet de externare, scrisoare medicala, bilet de trimitere, buletin analize medicale, retete, certificate medicale, certificate de deces)
 • Documente specifice resurselor umane (organigrama, stat de functii, fisa postului, pontaje,cereri concediu, dosare personale ale salariatilor, fisa de evaluare a performantelor profesionale, adeverinte)
 • Situatii contabile/statistice/financiare/juridice/de personal
 • Decizii
 • Planuri, programe, strategi, regulamente, coduri
 • Proceduri
 • Protocoale
 • Adrese
 • Rapoarte
 • Note
 • Referate
 • Anunturi
 • Contracte (achizitii publice, individuale de munca, prestarii servicii, etc)
 • Procese-verbale
 • Registre
 • Declaratii de avere si declaratii de interese
 • Corespondenta interna
 • Corespondenta persoane fizice/juridice
 • Documente specifice departamentelor si documente prevazute de legislatia aplicabila unitatilor sanitare
 • Pontaje
Rapoartele anuale de aplicare a legii nr. 544/2001:
 
 
 
 
 
(0 votes)878 views