Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Selectati

Rapoarte

 

Consum Medicamente Spital Luna Ianuarie 2018 =    238 521.88

Consum Medicamente PNS  Luna Ianuarie 2018  = 1 635 940.74

 

Consum Medicamente Spital Luna Februarie 2018 =    228 483.63

Consum Medicamente PNS  Luna Februarie 2018  = 1 162 707.41

 

Consum Medicamente Spital Luna Martie 2018 =    234 528.22

Consum Medicamente PNS  Luna Martie 2018  = 1 891 604.69

 

Consum Medicamente Spital Luna Aprilie 2018 =    179 924.14

Consum Medicamente PNS  Luna Aprilie 2018  = 1 639 443.05

 

Consum Medicamente Spital Luna Mai 2018 =    226 847.21

Consum Medicamente PNS  Luna Mai 2018  = 1 140 217.03

 

Consum Medicamente Spital Luna Iunie 2018 =    190 070.91

Consum Medicamente PNS  Luna Iunie 2018  = 1 849 085.91

 

Consum Medicamente Spital Luna Iulie 2018 =    208 587.61

Consum Medicamente PNS  Luna Iulie 2018  = 1 792 280.58

 

Consum Medicamente Spital Luna August 2018 =    148 157.43

Consum Medicamente PNS  Luna August 2018  = 1 109 851.51

(0 votes)62 views