Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Clinici

Rezultate selectie dosare pentru ocuparea unui post vacant de Kinetoterapeut S Neurologie

Nr. 16201/11.08.2017 Rezultate selectie dosare concurs pentru ocuparea unui post vacant de kinetoterapeut debutant- Sectia Clinica Recuperare Medicala Neurologie

 

Nr.crt.

Nume, prenume candidat

Mentiuni

1

AGHEORGHIESEI INA PETRONELA

admis

2

ANGHENE CRISTIAN FLORIN

admis

3

BARABULA MARIA RALUCA

admis

4

BOTUSAN MIHAI DANIEL

admis

5

DONISAN LUCIA ALEXANDRA

admis

6

DUNCA ADRIANA

admis

7

HERCIU PAUL IONUT

admis

8

ISACHE IONUT ALEXANDRU

admis

9

LAZARESCU CARMEN NICOLETA

admis

10

MACOVEI NARCIS ALEXANDRU

admis

11

MARTINESCU SILVIUS IULIAN

admis

12

MOVILA STEFAN

admis

13

MESTERU COSTEL

admis

14

MINDRU IULIA LAURA

admis

15

ODOBASU BIGDAN

admis

16

PINTILIE MIHAELA

admis

17

RINDASU  ALINA

admis

18

STRACIUC IRINA ILEANA

admis

 

In cazul candidatilor declarati admisi la selectia dosarelor, care au depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu au antecedente penale, au obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Contestatiile la selectia dosarelor se primesc la secretariatul unitatii pana maine,16.08.2017, ora 12.00.

 

     Secretar,

Ref de spec.gr.I- Pricop Mihaela

 

(0 votes)626 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie