Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Rezultate selectie dosare concurs kinetoterapeuti si asistenti Ortopedie

Nr. 2779/08.02.2016

Rezultate selectie dosare concurs pentru ocuparea unui post vacant de kinetoterapeut in cadrul Sectiei Clinice Ortopedie- Traumatologie

 

Nr.crt.

Nume, prenume candidat

Mentiuni

1.

HIRJA ANDREI- IONUT

admis

2.

LICA VALENTIN

admis

3.

ROMAN GEORGE- DANIEL

admis

4.

SAVIN MARIUS- IONUT

admis

 

Rezultate selectie dosare concurs pentru ocuparea unui post vacant de kinetoterapeut debutant in cadrul Sectiei Clinice Ortopedie- Traumatologie

 

Nr.crt.

Nume, prenume candidat

Mentiuni

1

AGAPE ANDREEA

admis

2

ANDRIEV VLAD

admis

3

ANISIEI ADRIAN- BOGDAN

admis

4

ARVA DRAGOS- CLAUDIU

respins

5

CASCOVSCHI MATEI- ALEXANDRU

admis

6

CIUGUDEAN DENIS- ANDREEA

admis

7

DUMITRICA ADINA- ROXANA

admis

8

DUNCA ADRIANA

admis

9

MUNTEANU DANIELA- GEORGIANA

admis

10

POTOLINCA GEORGIANA

admis

11

RUDAC FLORENTINA- ANDREEA

admis

12

STARLUCIUC EMANUEL

admis

13

VISOVAN ALEXANDRA

admis

14

VRINCEANU DAN- EMANUEL

admis

Contestatiile la selectia dosarelor de concurs se primesc la secretariatul unitatii in termen de 24 de ore de la afisare.

Ora afisarii: 17:00.

 

Secretar comisie,

   Ref.de spec.gr.I-Pricop Mihaela

 

(0 votes)216 views