Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Rezultate selectie dosare concurs din data de 07.09.2015 pentru ocuparea a trei posturi vacante de kinetoterapeuti, perioada nedeterminta, in cadrul Sectiei Clinice Neurologie

Nr. 17889/31.08.2015

 

Rezultate selectie dosare concurs din data de 07.09.2015 pentru ocuparea a trei posturi vacante de kinetoterapeuti, perioada nedeterminta, in cadrul Sectiei Clinice Neurologie

 

Nr.crt.

Nume, prenume candidat

Mentiuni

Motivul respingerii

1

Anania Radu Stefan

admis

 

2

Arva Dragos Claudiu

admis

 

3

Bunduc Denisa Ioana

respins

Adeverinta de m-ca, diploma licenta

4

Dimitriu Ionut

admis

 

5

Chelaru Alexandru

admis

 

6

Isachi Alexandru Marian

respins

Semnatura contract de voluntariat

7

Lazar Catalina Carmen

admis

 

8

Nechifor Elena

admis

 

9

Stefan Loradana Catalina

admis

 

10

Tise Alexandru

admis

 

 

Prezentul anunt se afiseaza la avizierul unitatii si pe pagina de internet www. scr.ro in data de 31.08.2015, ora 14:30.

Contestatiile cu privire la rezultatul selectiei dosarelor de inscriere se depun la secretariatul comisiei de solutionare a contestatiilor ( serviciul resurse umane) in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor. Contestatiile cu privire la rezultatele selectiei dosarelor se solutioneaza si se afiseaza la unitatii in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

 

Manager,

Ec.Cumpat Carmen Marinela

(0 votes)618 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie