Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Rezultate selectie dosare concurs 3 posturi de asistent medical debutant PL- Lab.BFTR

Nr.9924/23.05.2017

 

Rezultate selectie dosare concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante de asistent medical debutant PL- balneofizioterapie - Laboratorul BFTR

 

Nr.crt.

Nume, prenume candidat

Mentiuni

1

AILIESEI MIHAELA - ANDREIA

respins

2

BOBU IOAN- EMIL

admis

3

BURDUJA MIHAELA

admis

4

COBUZ MARIA - MADALINA

admis

5

COLIDIUC VALENTIN

admis

6

COTOFANU ALEXANDRA - MIHAELA

admis

7

COZMA IOANA

admis

8

CRISTESCU SINZIANA - DANA

admis

9

DUP MIHAELA - GABRIELA

admis

10

ONUTA MIRELA - PETRONELA

respins

11

SCINTEIANU VASILICA - COSMINA

admis

12

TRUFANDA ROBERT - GABRIEL

admis

13

VIERIU MIRELA

admis

14

VIERU CORNELIA - PAPUSA

admis

 

 

 

 

Dosarele cu nr.1 si 10 au fost respinse din cauza faptului ca nu respecta cerintele legate de nivelul studiilor.

Termen de depunere contestatii :24.05.2017, ora 16.00. 

             

              Secretar comisie,

   Ref.de spec.gr.I-Pricop Mihaela

 

(0 votes)262 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie