Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Rezultate proba scrisa concurs post kinetoterapeut debutant S.Clinica Cardiovasculara

Nr.21382/23.10.2017

 

Rezultate - PROBA SCRISA- concurs pentru ocuparea a unui post vacant de kinetoterapeut debutant - Sectia Clinica Recuperare Medicala Cardiovasculara

Nr.crt.

Nume, prenume candidat

Proba scrisa

Mentiuni

Admis/respins

1

MURARIU GEORGE ALEXANDRU

80 pct.

admis

2

CHIRILA STEFAN

70 pct.

admis

3

ANANIA RALUCA

60 pct.

admis

4

MARDARE IOANA

58 pct.

admis

5

MESTERU COSTEL SERGIU

57 pct.

admis

6

ANDRII ANAMARIA

47 pct.

respins

7

DUNCA ADRIANA

45 pct.

respins

8

ODOBASU BOGDAN

21 pct.

respins

9

MARDARE ANA MARIA

16 pct

respins

10

BRASOVEANU STEFAN

ABSENT

-

11

MOVILA STEFAN

ABSENT

-

12

POPUTOAIA COSMINA IOANA

ABSENT

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contestatiile la rezultate se primesc la secretariatul unitatii pana maine, 24.10.2017, ora 11:00.

 

Afisat astazi, 23.10.2017, ora 13:30.

 

Candidatii care au obtinut cel putin 50 puncte la proba scrisa vor participa in data de 25.10.2017  pentru a sustine proba practica la Sectia Clinica Recuperare Medicala Cardiovasculara, ora 9:00.

Presedinte: Prof.Dr. Mitu Florin                                                   

Membri:     Sef lucrari Dr. Leon Constantin Maria Magdalena                   

                   Kinetoterapeut Cionovalic Gina

   Secretar,       

Ref.de spec.gr.I-Pricop Mihaela

(0 votes)291 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie