Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Rezultate proba practica concurs post vacant registrator medical- Sectia Clinica Ortopedie- Traumatologie

Nr. 22737/03.10.2019

 

Rezultate – PROBA PRACTICA - concurs pentru ocuparea unui post vacant de registrator medical – Sectia Clinica Ortopedie- Traumatologie

Nr.crt.

Nume, prenume candidat

Proba practica

Mentiuni

 

1

NICHIFOR ANA- MARIA

90 pct.

admis

2

ANDRONIC ANCUTA

87 pct.

admis

3

ALIXANDRU CIMPOI MIRELA

85 pct.

admis

4

MANOLE LAURA- IOANA

85 pct.

admis

5

BEJAN ANCUTA

80 pct.

admis

6

GOTCA MIHAELA

75 pct.

admis

7

NECULAES MARIA- MINODORA

75 pct.

admis

8

ANICULE ALEXANDRA- OANA

73 pct.

admis

9

PETRITA CLAUDIA- MIHAELA

72 pct.

admis

10

PADURE MIHAELA

60 pct.

admis

11

COSTEA ANA MARIA ELENA

38 pct.

respins

12

COSTACHESCU IONICA- CRISTINA

absent

respins

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventualele contestatii la proba practica se vor depune la Secretariatul unitatii pana pe data de 4 octombrie 2019, ora 12:00.

COMISIA DE CONCURS:

Presedinte: Dir.Ingrij. Mihai Dana    

 

Membri:     Reg.med. Maxim Vasilica

 

                    Bioing.med. Marin Andreea      

 

 

       Secretar,   

Ref.de spec.gr.I- Pricop Mihaela

 

 

(0 votes)283 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie