Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Rezultate finale (dupa contestatii) lucrare scrisa concurs 3 posturi de asistent medical debutant PL- Lab.BFTR

Nr. 10632/31.05.2017

 

In urma analizei contestatiei cu nr.10517/30.05.2017 privind rezultatele la lucrarea scrisa a concursului pentru ocuparea a trei posturi vacante de asistent medical debutant PL in cadrul Laboratorului BFTR, Comisia de solutionare contestatii numita prin Decizia nr.229/03.05.2017 a decis respingerea contestatiei respective.

Rezultate finale (dupa contestatii) - LUCRARE SCRISA- concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante de asistent medical debutant PL in cadrul Laboratorului BFTR:

Nr.crt.

Nume, prenume candidat

Lucrare scrisa

Mentiuni

1

COLIDIUC VALENTIN

85 pct.

admis

2

VIERU CORNELIA- PAPUSA

80 pct.

admis

3

SCINTEIANU VASILICA- COSMINA

70pct.

admis

4

COBUZ MARIA- MADALINA

65 pct.

admis

5

BURDUJA MIHAELA

50 pct.

admis

6

COTOFANU ALEXANDRA- MHAELA

45 pct.

respins

7

COZMA IOANA

45 pct.

respins

8

CRISTESCU SINZIANA- DANA

45 pct.

respins

9

DUP MIHAELA- GABRIELA

45 pct.

respins

10

BOBU IOAN- EMIL

35 pct.

respins

11

VIERIU MIRELA

20 pct.

respins

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afisat astazi, 31.05.2017, ora 14:00.

 

Presedinte: Dr. Baltag Doru                                                                                  

Membri:     As. med. Filip Monica                                                    

                 As. med. Butuc Cristina

   Secretar,       

Ref.de spec.gr.I-Pricop Mihaela

(0 votes)298 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie