Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Rezultate finale(dupa contestatii) concurs asistent medical sef S.Cl.Rec.Med.Neurologie

Nr. 542/12.01.2017

 

            In urma analizei contestatiei cu nr.390/11.01.2017 privind rezultatele concursului pentru ocuparea unu post vacant de asistent medical sef in cadrul Sectiei Clinice Recuperare Medicala Neurologie, Comisia de solutionare contestatii numita prin Decizia nr.765/15.12.2016 a decis respingerea contestatiei respective.

            Rezultate finale(dupa contestatii) la concursul din data de 10.01.2017 pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical sef in cadrul cadrul Sectiei Clinice Recuperare Medicala Neurologie:

 

Nr.crt.

Nume, prenume candidat

Lucrare scrisa

Interviu

Media

Mentiuni

1

MANOLACHI OANA- ANGELICA

46 pct.

-

23 pct.

respins

2

POPA FLORENTINA

94 pct.

100 pct.

97 pct.

admis

3

STOIAN ANCA- MIHAELA

34 pct.

-

17 pct.

respins

 

 

Comisia de solutionare contestatii:

Presedinte: Dr.Rotar Alexandrina Livia Carmen

Membri:    Dr.Rascanu Irinel

                  As.med.lic.Butuc Carmen

 

 

Secretar,

Ref.de spec.gr.I-Pricop Mihaela

(0 votes)532 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie