Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Rezultate finale- concurs ingrijitoare

Nr. 14549/22.07.2016

Rezultate finale- concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante de ingrijtoare in cadrul urmatarelor sectii:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2 posturi- Sectia Clinica Recuperare Medicala Cardiovasculara

Nr.crt.

Nume, prenume candidat

Lucrare scrisa

Proba practica

Interviu

Media

Mentiuni

1

PADURARU ANCA- GABRIELA

36.66 pct.

 

 

 

respins

2

RAULIUC DIANA

absent

 

 

 

respins

3

STEFANOVICI NICOLITA

66.66 pct.

80 pct.

70 pct.

72.22 pct.

admis

4

TUDURACHE VASILICA- ADRIANA

51.66 pct.

75 pct.

65 pct.

63.89 pct.

admis

 

-3 posturi- Sectia Clinica Recuperare Medicala Respiratorie             

Nr.crt.

Nume, prenume candidat

Lucrare scrisa

Proba practica

Interviu

Media

Mentiuni

1

BOTEZATU MIHAELA

58.33 pct.

80 pct.

70 pct.

69.45 pct.

admis

2

COGALNICEANU IRINA

absent

 

 

 

respins

3

DULGHERU ANDREEA- LOREDANA

23.33 pct.

 

 

 

respins

4

DULGHERU LUCICA

50 pct.

70 pct.

70 pct.

63.34 pct.

admis

5

ISPAS LENUTA

25 pct.

 

 

 

respins

 

-1post- Sectia Clinica Reumatologie II

Nr.crt.

Nume, prenume candidat

Lucrare scrisa

Proba practica

Interviu

Media

Mentiuni

1

ENEA PETRONELA

63.33 pct.

70 pct.

80 pct.

71.11 pct.

admis

 

Contestatiile la rezultate se primesc la sectretariatul unitatii in termen de 24 de ore de la afisare.  

Afisat astazi, 22.07.2016, ora 14.00.

 

Presedinte: Dir.Medical- dr.Doru Baltag

Membri: Dir.de Ingrij.- Florentina Popa

               As.med.lic.Cristina Nitica

Secretar- Ref. de spec.gr.I- Pricop Mihaela

(0 votes)166 views