Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Rezultate examen de promovare

 

Nr.22462/01.10.2019

                           Anunt rezultat final la examenul organizat pentru  promovarea personalului contractual

 

 

Comisia  de examen numita prin decizia nr. 473/13.09.2019, anunta  rezultatul final al examenului desfasurat in data de 30.09.2019 pentru promovarea in urmatoarele  functiile contractuale:

 

 

 

Nr. Crt.

Nume si prenume

Functia

Sectia/compartiment

Punctaj final

Admis /Respins

1

Lungu Ana Maria

 

Economist I

Serviciul RUNOS

100  pct

Admis

2

Dumitrachi Elena

Asistent Medical PL

Sectia Cl. Recup. Med.Cardiovasculara

80 pct

Admis

3

Iordache Elena Simona

Asistent Medical PL

Sectia Cl. Recup. Med.Cardiovasculara

95 pct.

Admis

4

Matei Alina

Asistent Medical PL

Sectia Neuromotorie

90 pct.

Admis

5

Prigoreanu Cristina

Asistent Medical PL

Sectia Cl. Recup. Med.Respiratorie

95 pct.

Admis

6

Marin Andreea Ionela

Bioinginer specialist

Statistica si Informatica medicala

100 pct.

Admis

7

Tican Mihaela

Asistent medical PL

Laborator Radiologie si Imagistica medicala

100 pct.

Admis

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

                                                Secretar comisie,

                                             Pricop Mihaela

 

(0 votes)195 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie