Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Rezultat final(dupa contestatii) selectie dosare concurs post vacant asistent medical PL- Laborator BFTR

Nr. 20389/25.10.2018

Rezultate finale (dupa contestatii) - selectie dosare concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical PL- Laborator BFTR

 

In urma analizei contestatiei cu nr.20275/24.10.2018 privind rezultatele la selectia dosarelor de concurs in vederea ocuparii unui post vacant de asistent medical PL in cadrul Laboratorului BFTR, Comisia de solutionare contestatii numita prin Decizia nr.271/05.10.2018 a admis contestatia respectiva. Rezultatele finale dupa contestatii sunt urmatoarele:

Nr.crt.

Nume, prenume candidat

Mentiuni

1

ANISIEI ADRIAN- BOGDAN

respins

2

APETROAEI DANIELA- ELVIRA

admis

3

DODITA VASILE

admis

4

DUP MIHAELA- GABRIELA

admis

5

GHEORGHIEV ALEXANDRA- IOANA

respins

6

MARTINAS ELENA

admis

7

MAZAREANU LILIANA

respins

8

MORARIU ALEXANDRU- MIHAI

admis

9

POPA DANIEL- CONSTANTIN

admis

10

VLADIANU ELISABETA

respins

 

 

Comisia de contestatii:

 

Presedinte: Dr. Baltag Doru                     

Membri:     Dr. Petrescu Aurora

                   Asistent med. Butuc Cristina

 

 

   Secretar,       

Ref.de spec.gr.I-Pricop Mihaela

 

(0 votes)131 views