Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

ANUNT COVID-19

Vă aducem la cunoștință faptul că la nivelul Spitalului Clinic de Recuperare Iași s-a dispus implementarea următoarelor măsuri în vederea pregătirii unității având în vedere contextul actual al epidemiei cu Coronavirus COVID-19:

 • Sistarea accesului vizitatorilor/aparținătorilor în cadrul unității sanitare;
 • Sistarea activității Laboratorului de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie (Baza de Tratament);
 • Asigurarea continuității aprovizionarii cu soluție pentru mâini pe bază de alcool  în toate spațiile medicale pentru personal si pentru pacienții din unitate precum și a echipamentelor de protecție suplimentară de unică utilizare
 • Reevaluarea și monitorizarea zilnică a stocurilor de materiale sanitare, medicamente, materiale de protecție, dezinfectanți, materiale de curățenie;

 

Totodată, rugăm pacienții să informeze personalul medical despre călătoriile/ sosirile din zone unde au fost confirmate cazuri de COVID-19.

De asemenea, reamintim măsurile preventive care trebuie respectate: 

 • accent pe igiena personală;
 • spălarea corectă a mâinilor;
 • comportamentul în colectivitate;
 • folosirea corectă a măștilor de protecție, a șervețelelor de unica folosință, etc.

Până la acest moment, în zona de acoperire a Spitalului  Clinic de Reccuperare Iasi nu au fost cazuri suspecte sau confirmate de COVID 19!

(0 votes)386 views