Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt rezultate finale concurs medic specialist recuperare, medicina fizica si balneologie

Nr.2558/04.02.2019                                                    Catalogul definitiv

   La concursul organizat in data de 31.01. 2019 in vederea ocuparii unui post de medic specialist in specialitatea recuperare, medicina fizica si balneologie in cadrul Sectiei Recuperare, medicina fzica si balneologie.

NR. CRT.

Nume, prenume candidat

Punctaj Anexa 3

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba clinica/practica

Punctaj final

Rezultatul concursului Promovat/Nepromovat

2.

Zaharia Carmen Elena

25.90 pct.(douazeci sicinci si nouazeci)

31.75 pct.(treizecisiunu si saptezecisicinci)

-

-

Nepromovat

1

Arbune Iulia

21.52 pct.

(douazecisiunu si cincizecisidoi)

35 pct.(treizecisicinci)

-

-

Nepromovat

   Intrucat candidata dr. Zaharia Carmen Elena nu a promovat proba scrisa, proba eliminatorie, pentru care era necesara un minim de 60 puncte este declarata nepromovata la concurs.

    Intrucat candidata dr. Arbune Iulia nu a promovat proba scrisa, proba eliminatorie, pentru care era necesara un minim de 60 puncte este declarata nepromovata la concurs.

   In termen de 2 zile lucratoare de la comunicarea rezultatelor, se pot depune contestatii in scris, la sediul Spitalului Clinic de Recuperare Iasi.

Presedinte comisie de concurs,  Conf. dr. Rezus Elena                                                                         

Membri, Sef lucrari dr. Macovei Luana Andreea  si Dr. Cuibaru Irina

Secretar,   Dr. Miu Smaranda Stefana

 

(0 votes)327 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie