Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt rezultate examen promovare interna

 

Nr.  25635/15.12.2016

 

 

                                   

 

                                    Anunt rezultat final la examenul organizat pentru  promovarea in functia de kinetoterapeut, bioinginer si bioinginer specialist

 

Comisia  de examen numita prin decizia nr. 747/5.12.2016 anunta  rezultatul examenului desfasurat in data de 15.12.2016 pentru promovarea in urmatoarele  functii contractuale

 

Nr. Crt.

Nume si prenume

Functia

Sectia/compartiment

Punctaj final

Admis /Respins

1

Lupescu Raluca

Bioinginer

Program de screening auditiv

100 pct

Admis

2

Hirja Andrei Ionut

Kinetoterapeut debutant

Sectia Cl. Ortopedie Traumatologie

36.66  pct

Respins

3

Moruzi Gheorghita

Bioinginer specialist

Laborator de analize medicale

100 pct.

Admis

 

Prezentul anunt se publica la avizerul unitatii si pe site in data de 15.12.2016, ora 14:30.

Candidatii pot depune contestatii pana pe data de 16.12.2016, ora 14:30 , la secretariatul comisiei de concurs.

 

 

                                                Secretar comisie,

                                                Ec. Axinte Dana 

(0 votes)214 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie