Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt cu situatia dosarelor depuse pentru postul farmacist primar

Nr. 13642/19.06.2019          Anunt                    

Tabel nominal privind situatia dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de

farmacist primar in specialitatea farmacie generala.   

Numele si prenumele candidatului

Functia/specialitate postului scos la concurs

Dosar Complet/Incomplet

Diaconescu Alina Gabriela

Farmacist primar in specialitatea farmacie generala

Incomplet

Grigorescu Andreea

Farmacist primar in specialitatea farmacie generala

Incomplet

Firtea Ioana Daniela

Farmacist primar in specialitatea farmacie generala

Incomplet

Muraru Gabriela

Farmacist primar in specialitatea farmacie generala

Incomplet

Vicol Monica Cristina

Farmacist primar in specialitatea farmacie generala

Incomplet

Vieru Milica

Farmacist primar in specialitatea farmacie generala

Incomplet

Candidatii isi pot completa dosarele in termen de 5 zile lucratoare (inclusiv miercuri  26 iunie 2019).

Ulterior expirării acestui termen nu se admit completări ale dosarului, iar dosarele necompletate se resping.

Manager                                                    Sef Serv. RUNOS,

Ec. Cumpat Carmen Marinela                 Ec. Axinte Dana                             

 

(0 votes)454 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie