Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Situatia PNSanatate-DSP 2014

SURSA : VENITURI PROPRII MS-ACCIZE
TITLU : AAPL
PROGRAMUL NATIONAL DE SANATATE BUGET ALOCAT 2014 (MII LEI) Angajamente legale efectuate cumulat pana la 31.05.2014 (mii lei)
2.3.PREVENIREA DEFICIENTELOR DE AUZ PRIN SCREENING NEONATAL 42 30.92
2.6. PREVENIREA COMPLICATIILOR, PRIN DIAGNOSTIC PRECOCE AL UNOR AFECTIUNI  NEUROPSIHICE CRONICE LA COPIL :  EPILEPSIA, PARALIZIILE CEREBRALE, INTARZIERILE NEUROPSIHOMOTORII DE CAUZE MULTIFACTORIALE 13 0
 
SURSA : BUGET DE STAT
TITLU : AAPL
PROGRAMUL NATIONAL DE SANATATE BUGET ALOCAT 2014 (MII LEI) Angajamente legale efectuate cumulat pana la 31.05.2014 (mii lei)
3.1. SUBPROGRAMUL DE TRANSPLANT DE ORGANE, TESUTURI SI CELULE DE ORIGINE UMANA 76 0

Intocmit,

Ec. Poenaru Claudia

 

 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI      
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABL      
           
           
CENTRALIZATOR PROGRAME NATIONALE 2014
           
           
1. Programe nationale finantate prin Casa de Asigurari de Sanatate Iasi    
Nr. crt Denumire program  Coordonator program Buget alocat 2014 Credite consumate pana la 30.09.2014 Credite ramase de utilizat
1 PROTEZE AUDITIVE BAHA Dr. Radulescu Luminita 275000 263996 11004
2 PROTEZE AUDITIVE VIBRANT Dr. Radulescu Luminita 44000 0 44000
3 IMPLANT COHLEAR - ORL Dr. Radulescu Luminita 2247000 2217224 29776
4 IMPLANT SEGMENTAR COLOANA Dr. Petcu Ioan 7000 5000 2000
5 ENDOPROTEZARE - ORTOPEDIE  Dr. Botez Paul 920200 711284 208916
6 SCRELOZA MULTIPLA Dr. Popescu D. Cristian 13275000 11166166 2108834
7 BOLI NEUROLOGICE DEGEN/ INFLAM Dr. Popescu D. Cristian 12000 11762 238
8 SCRELOZA SISTEMICA SI ULCERE DIG.EVOLUPTIVE Dr. Razus Elena 291000 0 291000
  TOTAL   17071200 14375432 2695768
           
           
2. Programe nationale finantate prin Directia de Sanatate Publica Iasi    
Nr. crt Denumire program  Coordonator program Buget alocat 2014 Credite consumate pana la 30.09.2014 Credite ramase de utilizat
1 Prevenirea deficientelor de auz prin screening neonatal Dr. Cosma Sebastian 46000 30921 15079
2 Prevenirea complicatiilor prin diagnostic precoce al unor afectiuni neuropshice cronice la copii :epilepsia, paraliziile celebrale, intarzierile neuropshiomoorii din cauze multifactoriale Dr. Popescu D. Cristian 32000   32000
3 Subprogramul de transplant de organe, tesuturi si celule de origina umana Dr. Nitescu Adriana 76000 76000 0
  TOTAL   154000 106921 47079
           
           
  Director financiar-contabil,        
  Ec. Daniela Hutu        
           

 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI          
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABL          
               
               
EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI A
    PROGRAMELOR NATIONALE DE SANATATE la data de 31.07.2015  
               
               
1. Programe nationale finantate prin Casa de Asigurari de Sanatate Iasi        
Nr. crt. Denumire program  Coordonator program Credite bugetare alocate / 2015  Angajamente bugetare Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective
1 PROTEZE AUDITIVE BAHA Dr. Radulescu Luminita 243830 71998.86 71998.86 0 119996.96
2 PROTEZE AUDITIVE VIBRANT Dr. Radulescu Luminita 0 0 0 0 0
3 IMPLANT COHLEAR - ORL Dr. Radulescu Luminita 2120470 1138870.5 669933.25 468937.25 1797036.85
4 IMPLANT SEGMENTAR COLOANA Dr. Botez Paul 2000 0 0 0 5373.7
5 ENDOPROTEZARE - ORTOPEDIE  Dr. Botez Paul 1191000 1066056.08 374819.18 691236.9 919013.88
6 SCRELOZA MULTIPLA- NEUROLOGIE Dr. Popescu D. Cristian 14357000 9510856.53 4626324.8 4884531.75 11790650.2
7 BOLI NEUROLOGICE DEGEN/ INFLAM - CRONICE Dr. Popescu D. Cristian 240670 23387.04 0 23387.04 219067.11
8 BOLI NEUROLOGICE DEGEN/ INFLAM - ACUT Dr. Popescu D. Cristian 111600        
9 SCRELOZA SISTEMICA SI ULCERE DIG.EVOLUPTIVE Dr. Rezus Elena 1116630 586747.63 0 586747.63 1311408.99
  TOTAL   19383200 12397916.6 5743076.1 6654840.57 16162547.6
               
2. Programe nationale finantate prin Directia de Sanatate Publica Iasi          
Nr. crt. Denumire program  Coordonator program Credite bugetare alocate  Angajamente bugetare Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective
1 Prevenirea deficientelor de auz prin screening neonatal Dr. Cosma Sebastian 62000 62000 46500.77 15499.23 16202
2 Prevenirea complicatiilor prin diagnostic precoce al unor afectiuni neuropshice cronice la copii :epilepsia, paraliziile celebrale, intarzierile neuropshiomoorii din cauze multifactoriale Dr. Popescu D. Cristian 35000 10004.73 0 10004.73 16609.49
3 Subprogramul de transplant de organe, tesuturi si celule de origina umana Dr. Neagu Adriana 35000 0 0 0 0
  TOTAL   132000 72004.73 46500.77 25503.96 32811.49
               
  Manager,     Director financiar-contabil,  
  Ec. Carmen Cumpat     Ec. Daniela Hutu    

 

(0 votes)743 views