Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Comunicate de presa

SOLUȚIE INFORMATICĂ eSĂNĂTATE

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

“SOLUȚIE INFORMATICĂ eSĂNĂTATE PENTRU SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI”

- Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

 

CONFERINTA DE PRESĂ

 

Finalizare proiect informatic în cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iași

 

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, 20 august 2014

 

Spitalul Clinic de Recuperare Iași, cu sediul în Iași, strada Pantelimon Halipa, nr. 14, derulează, în perioada 27.12.2012-31.08.2014, proiectul nr. SMIS 38030 intitulat “SOLUȚIE INFORMATICĂ eSĂNĂTATE PENTRU SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI “, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 638/324 local/27.12.2012, cod SMIS 38030, încheiat cu Ministerul Comunicatiilor și Societatii Informaționale.

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.981.749,80 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 1.566.077,55 lei.

Proiectul s-a implementat în localitatea Iași pe o durată de 20 de luni.

Obiectivul proiectului a fost creșterea calității actului medical prin punerea la dispoziția cetățenilor servicii integrate de sănătate prin implementarea de sisteme, servicii și aplicații e-sănătate și gestionarea eficientă a principalelor fluxuri de activități și informații din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iași.

Conferinta de presa se va desfasura  in biroul managerul Spitalului de Recuperare Iasi, in data de 20 august 2014, orele 12.30.

 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact : Dr. Georgeta Zugravu

Funcţie: Manager de proiect

Tel. 0745.319.453, Fax: 0232.252.030, e-mail: gzugravu@yahoo.com

(0 votes)1027 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie