Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Clinici

Sectia Recuperare Neuromotorie

 

1. Afecțiunile care beneficiază de tratament de recuperare neuromotorie:

A. Sindroame de neuron motor central post interventie neurochirurgicală, de cauză vasculară şi inflamatorie vasculară cerebrală, neurotraumatice procese expansive intracerebrale

B. Sindroame medulare post neurochirurgie vertebromedulară şi implantologie spinală, posttraumatice, postvasculare, postcompresiuni medulare cu monoplegii, paraplegii sau tetraplegii secundare

C. Neuropatii periferice: neuropatii circumscrise (sindroame mono sau poliradiculare, mononeuropatii), neuropatii periferice difuze (polinevrite senzitivo-motorii, poliradiculonevrite senzitvo-motorii)

D. Patologie discală decompensată algic şi funcțional

E. Patologie discală operată cu deficit senzitivo-motor restant

 

2. Serviciile medicale oferite sunt: - consultație medicală de specialitate cu efectuarea bilanţului funcțional şi întocmirea planului de recuperare

- tratament de recuperare (lizio-maso-kinetoterapie individuală şi balneoterapie)

- tratament ortofonie

- tratament medicamentos individualizat

- explorări imagistice

- explorări funcționale

- analize de laborator.

 

3. Personal

 MEDICI:

 - DR. BÂRZOI RALUCA-OANA - medic fizică şi Balneologie, șef secție

tel.: 0232066044 interior 120

- DR. MOMANU ALINA - medic specialist recuperare, medicină fizică si Balneologie.

 tel.: 0232266044 interior 120

-DR. ALEXA LAURA- medic specialist recuperare, medicină fizică și Balneologie.

tel.: 02322266044 interior 120

 

KINETOTERAPEUŢI:

- BLAGA ELENA

- ICHIM ANA

- NITICA ILONA ALEXANDRA

- BONDAR TEODORA

 - URSU OANA

 - CULICEANU VICTORITA GABRIELA

 

ASISTENTA ȘEFĂ:

- NIŢICĂ MARIA CRISTINA

 

(0 votes)15958 views