Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Clinici

Recuperare Medicala - Respiratorie

 

 

Sef sectie clinici: Dr. Paraschiva Postolache. MD. PhD.

FCCP Fellow al American College of Chest Physicians (ACCP);

Regent international pentru Romania al ACCP:

 • Conferentiar universitar doctor la U M F -“Gr. T. Popa” lasi (Catedra ”Medicale I”);

 • Doctor in medicini;

 • Medic primar medicina interna;

 • Medic primar pneumologie;

 • Medic primar farmacologie clinica;

 • Competenta in explorari functionale respiratorii speciale;

 • Competente in endoscopie bronsica;

 • Competenta in managementul serviciilor de sanatate;

 • Consilier antifumat;

 • Membru in Programul National al Ministerului Sanatatii “STOP FUMAT";

 • Coordonator al Cabinetului de consiliere si tratament pentru renuntarea la fumat din Spitalul Clinic de Recuperare lasi;

 • Secretar al Grupulul de Lucru de Reabilitare Respiratorie al Societatii Romane de Pneumologie;

 • Membru al European Respiratory Society;

 • Stagii de pregatire in SUA, Franta. ltalia etc;

 • Tel: 0744 542326; E-mail: postpar04@yahoo.com.

 

Secția Clinică Recuperare Medicală Respiratorie are în structura 25 de paturi si este deservita de:

  - Medic primar Ciobanu Laura;

 - Medic primar Cojocaru Doina Clementina;

 - Medic specialist Mantea Gabriela Ana Maria;

Kinetoterapeuti:

 - Chelariu I. Liliana;

Asistenta sefa :

 - Husanu Daniela;

Activitatea medicală a secției clinice este centrată pe reabilitarea complexă a pacientului pulmonar cronic, atât în ceea ce privește afecțiunea respiratorie cât și patologia asociata acesteia (comorbiditati).

            Principalii beneficiari ai internării în această secție clinica sunt pacienții cu urmatoarele afectiuni:

 1. astm bronșic
 2. bronhopneumopatie cronică obstructivă
 3. emfizem pulmonar, bronșită cronică
 4. fibroza pulmonara de diferite etiologii
 5. afecțiuni supurative cronice (bronșiectazii, post abces pulmonar)
 6. sechele respiratorii post-chirurgie toracică, post-iradiere, postchimioterapie
 7. disfuncții ventilatorii în contextul unor boli osteoarticulare sau neuromusculare
 8. sechele pleuropulmonare după tuberculoză, sindroame pleurale sau după alte afecțiuni acute
 9. pleuropulmonare cronice în contextul unor boli de sistem (colagenoze, sarcoidoza etc.)
 10. respiratorii cu componentă profesională
 11. neoplasm bronhopulmonar. 

În cadrul internării, acești pacienți sunt evaluați complex și integrați într-un program adecvat de reabilitare pulmonara, care se realizează conform ghidurilor în vigoare. Ei continuă, pe cât posibil, programul de reabilitare la domiciliu și revin periodic  pentru reevaluare (de cel putin 3 ori/saptamana sau/si o dată la 3 luni) și pentru ajustarea tratamentului medicamentos și de reabilitare.

Examenul clinico-paraclinic complex utilizează în primul rând resursele de explorare din clinica dar și din Spitalul Clinic de Recuperare, putând fi efectuate următoarele investigații și evaluări paraclinice:

 • Pulsoximetrie
 • Explorări funcționale respiratorii (cu test de reversibilitate bronsica)
 • Radiografie pulmonară si cardiaca
 • Electrocardiografie de repaus și testare de efort
 • Test de mers de 6 minute;
 • Test de oximetrie;
 • Test CAT;
 • Scale de dispnee;
 • Indice de masa corporala;
 • Ecografie abdomino-pelvină;
 • Ecocardiografie transtoracică și explorare Doppler;
 • Monitorizare Holter ;
 • Monitorizarea continuă a tensiunii arteriale (ABPM);
 • Oscilometria membrelor superioare și inferioare;
 • Explorare radiologică cu contrast a tubului digestiv;
 • Osteodensitometrie;
 • Ecografie musculoscheletală și de părți moi;
 • Ecografie tiroidiană;
 • Audiometrie;
 • Viteza de conducere nervoasă motorie;
 • Electroencefalografie;
 • Electromiografie;
 • Consultații interclinice – ORL, neurologie, reumatologie - balneologie, ortopedie, medicina muncii.

După precizarea diagnosticului și stadializarea afecțiunii repiratorii, precum și după precizarea patologiei asociate, se prescrie tratamentul recuperator adecvat și se stabilește schema terapeutică medicamentoasă adecvata.

Tratamentul de reabilitare este o acțiune complexă, care implică mai multe componente practice, realizate de echipa de reabilitare a clinicii constituita din:

-     Medic coordonator (medic sef clinica)

 • Medici specialisti pneumologi si explorationisti
 • Asistente medicale
 • kinetoterapeut
 • balneofizioterapeuti
 • nutritionisti
 • psihoterapeuti

Tratamentul de reabilitare  consta in educatia pacientului privind:

 • informarea pacientului asupra simptomelor sale, în vederea unei mai bune înțelegeri și acceptări a propriei boli (oferirea de informații, la un nivel adecvat bolnavului, despre principalele boli pulmonare cronice)
 • alcătuirea unui plan de urmat, pas cu pas, în cazul exacerbărilor bolii și decizia de prezentare la medic
 • explicarea detaliată a utilizării medicației pe cale inhalatorie sau prin nebulizare, prezentarea dispozitivelor de administrare a medicației inhalatorii, utilitatea folosirii volumaticelor,
 •  în cazurile selecționate (BPOC), prezentarea oxigenoterapiei de lungă durată la domiciliu
 • consiliere nutrițională (alcătuirea dietei adecvate, menținerea sănătății sistemului osos, aportul adecvat de vitamina D și calciu, aportul de antioxidanți, evitarea consumului de alcool)
 • profilaxia infecțiilor virale și pneumococice, prin vaccinare
 • consiliere pentru modificarea stilului de viață
 • consiliere psihologică
 • sfaturi pentru abandonarea fumatului și a expunerii la noxe respiratorii
 • terapia ocupațională (strategii de reducere a stressului, beneficiile relaxării, economia de mișcare și de efort)
 • informarea familiei asupra simptomelor bolii, a severității și potențialului evolutiv al acesteia, obținerea suportului membrilor familiei în planul de reabilitare a pulmonarului cronic
 • furnizarea unor informații utile pentru bolnav (adrese de contact utile, numere de telefon);
 • efectuarea supravegheată a unui program de kinetoterapie
 • aerosoloterapia, speleoterapia

Activitatea de kinetoterapie din cadrul programului de reabilitare se realizează individual sau în grup, în sala proprie de kinetoterapie, dotată cu următoarele facilități:

 • spaliere, oglinzi
 • cicloergometru (2 buc), bicicletă eliptică, stepper
 • gantere, bastoane, săculeți cu nisip
 • scripete, bănci de gimnastică
 • benzi elastice, mingi medicinale, fizio-ball (3 buc)
 • masă de drenaj.

În cazurile severe, se poate efectua  kinetoterapie sub administrare de oxigen și există facilități de resuscitare cardiorespiratorie (defibrilator, medicație de urgență).

Pentru cazurile avansate de boală sau în situația exacerbărilor, se efectueaza kinetoterapia la patul bolnavului, conform indicațiilor medicului curant.

Toate componentele programului recuperator se realizează sub supraveghere medicală specializată, fiind vorba de colaborare medic – asistentă – kinetoterapeut – dietetician - psiholog.

La externare, pacientul primește biletul de externare/scrisoare medicală cu rezultatele investigațiilor efectuate, si concluziile medicului asupra cazului precum recomandări detaliate asupra continuării programului de reabilitare pulmonara la domiciliu, sau in clinica de 2-3 ori pe saptamana, precum și o programare pentru următoarea internare și reevaluare în clinică o dată la 3 luni.

 

(0 votes)6687 views