Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Clinici

Recuperare Medicala - Neurologie

 

Şef Clinică: Sef lucrari: Ignat Emilian Bogdan - medic primar neurolog

 

l. Colectiv de medici:

 • Doru Baltag, Medic primar neurolog 
 • Rascanu Irinel, medic primar neurolog;
 • Rotar Alexandrina, medic primar neurolog;
 • Alexa Daniel, medic primar neurolog;
 • Grosu Cristina medic specialist neurolog;
 •  

 As. sefa Bejenaru Ana Anca;

II. CFM Profesori CFM

 • Anania Radu Stefan

 • Nechifor Elena

 • Dimitriu Ionut

 • Piseru Emanuel Andrei

 • Straciuc Irina Ileana

 • Mihalache Alice Mihaela

 • Ispas Neculai 

III. Psiholog/ recuperare ortofonică

 • Luminiţa Mariuta
 • Pavaluc Irina

 

IV. Patologie abordată în clinica

 

 • AVC în stadiul subacut şi cronic;

 • Scleroză multiplă;

 • Boala Parkinson;

 • Encefalopatla cronică infantilă;

 • Scleroza laterală amiotrofica;

 • Orice patologie neurologicã care nu impune măsuri de terapie intensiva pentru elucidare diagnostic şi conduita terapeutica

 

V. Organizare
 • 75 paturi;
 • 13 saloane de câte 5- 6 paturi;
 • 2 saloane confort sporit (câte 3 paturi);
 • 1 rezerva confort sporit (2 paturi);
 • 3 Săli de MKFT.
 
VI. Aparatura existenti in clinică:
 
 • Ecograf Doppler cervico-cerebral;
 • Potentiale evocate vizuale, auditive, somatosenzoriale;
 • Stimulare magnetică transcraniana;
 • Electromiograf;
 • Electroencefalograf;
 • Electrocardiogral portabil;
 • Monitor funcţii vitale.
 
Vll. Domenii de cercetare prioritare
 
 • reorganizarea hartilor motorii la pacienţii cu AVC;
 • folosirea FES ln reeducarea mersului;
 • terapia complexă a durerii/ migrenei;
 • folosirea toxinei botulinice in tratamentul sr dlstonice şi hipertonia din encefalopatia cronică infantilă;
 • terapia bolii parkinson , inclusiv tehnică Dur-Dopa.
 
Vlll. Programe de sanatate desfasurate in clinica
 
Scleroza multipla
SLA si alte boli rare
Polineuropatii demielinizante cronice
Tratamentul cu toxina boitulinica ln encefalopatia cronica infantila
 
IX. Clinica este autorizata sa desfasoare studii clinice.
 
Domeniile abordate in studiile clinice internaţionale multicentrice au cuprins: scleroza multiplă (4 studii - 2 in desfăşurare), atcrotromboză ( 2 studii - l indesfăşurare), profilaxia AVC (l studiu), boală Parkinson (2 studii - i in desfăşurare),epilepsia (1 studiu). durere ( 1 studiu)
 
(0 votes)35435 views