Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Clinici

Medicina Muncii

 

 

Şef clinica Conf. Dr. Oprea Veronica

 - Medic specialist Gurzu Irina Luciana

CADRUL ORGANIZATORIC ŞI FUNCŢIONAL

 

 • secţie clinică cu 20 de paturi;

 • subordonare juridică: Spitalul Clinic de Recuperare;

 • structură de legătură între instituţiile de învăţământ, serviciile de sănătate şi securitate în muncă, unităţi de cercetare locale şi naţionale decontarea serviciilor prestate prin CNPAS-laşi.

 

RESURSE UMANE

 

 • încadrare cu personal medical specializat;

 • 3 medici primari de medicina muncii (două cadre universitare UMF laşi cu integrare în clinică);

 • 5 asistente medicale;

 • 1 infirmiera;

 • 1 ingrijitoare.

 

SPECIFICUL ACTIVITĂŢII

 

 • spitalizare cazuri de imbolnăviri profesionale provenite din toate judeţele Moldovei ; investigaţii de diagnostic în bolile profesionale prin anamneza profesionala, examene clinice. explorări paraciinice specifice (măsurare indicatori biotoxicologici. testarea hiperreactivitiţii bronşice, examinarea modificărilor radiologice pulmonare prin Comisia de Pneumoconioze), etc;

 • tratament complex în intoxicatiiic profesionale cu metale grele. solventi organici (administrare de antidoturi specifice, tratamentul complicatiilor);

 • diagnostic si tratament recuperator in bolile de suprasolicitare musculo- scheletală de cauză profesională. sechele post accidente de muncă;

 • tratament în urgenţele medicale respiratorii (astm bronsic profesional. BPOC acutizat. CPC decompensat);

 • programe longitudinale de monitorizare clinico-evolutivă a cazurilor cu boli profesionale cronice;

 • interpretarea concentratiei noxelor în raport cu limitele admisibile;

 • cercetare clinica, studii de prevalenta şi morbiditate profesionala;

 • evaluare risc profesional şi consiliere privind reorientarea şi reinserţia socio-profesională a persoanelor cu dizabilităţi.

 

BAZĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT MEDICAL UNIVERSITAR ŞI POSTUNIVERSITAR

 

 • pregătire teoretică şi practică a rezidenţilor de medicina muncii (prima şi a doua specializare);

 • susţinere cursuri postuniversitare organizate prin UMF laşi;

 • organizare conferinţe. workshop-uri cu specific de medicina muncii.

 

(0 votes)2933 views